Glød, glede og utvikling

Årnes er kommunesenteret i Åfjord

Årnes er kommunesenteret i Åfjord

Legger du noen dager til Åfjord (2 t fra Trondheim) kan du oppleve fjorder, fjell og kyst på samme tur. Det er både kyst- og innlandsnatur. Kommunesenteret Årnes innbyr til shopping og torget viser tilhørigheten til Åfjordsbåten og kystkultur.

Åfjord er kjent for laksefiske i Nordalselva og Stordalselva. I Fredmoen laksefiskemuseum kan du se hvordan de engelske lakselordene bodde mens de var her i sommermånedene for over hundre år siden.  Åfjord kirke ble bygd i 1879 og ligger like ved Årnes. I kommunesenteret ligger Åfjordhallen (idrettshall) og Åset skole med kunstgressbane. Prøv skuddfoten sammen med familien. Mottoet for Åfjord kommune er glød, glede og utvikling!

Solfjellet med utsikt til Linesøya

På toppen av Solfjellet har du god utsikt over skipsleia, Linesøya og Stokkøya. Det er parkeringsplass like ved veien ca. 15 km retning Revsnes.

Utsiktspunkt på Mælanakken

Like ved Årnes ligger fjellet Mælanakken (351 moh). Følg sti opp fra Mælabrua på sørsida av Årnes. På vegen til toppen er det flere utsiktspunkter du kan stoppe og raste. Du får god oversikt over søndre del av kommunen herfra. På dager med god sikt kan du se langt til havs.

Hosnasand på Stokkøya er ei lang badestrand

Hosnasand på Stokkøya er ei lang badestrand

Stokksund

Stokksund med Innlandet, Revsnes, Harbak, Stokkøya og Linesøya er steder som ligger ved kysten nord i Åfjord. Vegen fra Årnes til Stoksund er en attraksjon i seg selv. Her er det kystnatur med fjell og hav med idylliske bukter og viker.

Stokkøybrua

Står du på Stokkøybrua ca. kl 1600 ser du hurtigruta passere under deg før den går ut Stokken – det trange sundet mellom Stokkøya og fastlandet. Det er flere marinaer i området, bl.a ved Coop Stokkøy (bensin og diesel fra flytebrygge med slange direkte i båten) og Stokkøy Marina. Harbak er er kjent for Harbakhulen, men er også et yndet sted for fjellklatring og buldring.

Vegen mellom Årnes og Stokksund går gjennom flott kystnatue

Vegen mellom Årnes og Stokksund går gjennom flott kystnatur

Verneområder

Åfjord har 6 naturverneområder pga. sine naturkvaliteter. Ta gjerne en tur i verneområdene – husk å vise hensyn.

Verneområdene er Sekken (edellauvskog ved Storfjellet), Momyr (terrengdekkende myr), Bingsholmråsa (fuglefredningsområde mellom Tårnes og Lauvøya), Grønlia (edellauvskog), Hosensand (flygesand og tindvedkratt) og Madsøya (friluftsområdet Selset med kalkfuruskog og mange plantearter).

Ved Laksvatnet kan du fiske og koke kaffe i gapahuken

Ved Laksvatnet kan du fiske og koke kaffe i gapahuken. Fra Årnes kjør opp Stordalen til By. Skilting på venstre side

Forslag til fotturer

Området på Momyra øverst i Nordalen egner seg godt til turer sommer som vinter. Momyra er et av inngangspartiene til fjellene på det indre av Fosen med bl.a. Dåapma og Finnvollheia.

Harbak har merket sti opp til Harbakhulen og en merket sti langs svabergene ved sjøen. Stemma på Linesøya er et område med rester etter forsvarsanlegg fra siste verdenskrig. Kart , bøker og forslag til turer får du på Åfjord Turistinformasjon (se nederst).

Sykle

Det er sykkelløype fra Revsnes, Kirkholmen, Stokkøya og til Linesøya. Underveis er det informasjonsskilt og rasteplasser. Årnes – Lauvøya (Fosens grønne øy) er en flott tur på ca. 3 mil tur/retur.  Husk å stoppe ved Dragseid fornminnefelt. Fra Årnes kan du sykle opp Stordalen helt til Stjern. Da er du ved inngangen til et flott fjellområde med elver, vann og fjell. For sykkelutleie kontakt Åfjord Turistinformasjon (nederst).

Fiske

på havet, i fjordene, elvene og i fjellvann.  Mange muligheter! Kontakt Åfjord Turistinformasjon (nederst).

Spise

Overnatte

Center map
Traffic
Bicycling
Transit