nidaros2Det er lange tradisjoner for å bruke norskekysten som ferdselsåre. Allerede i 1070 skrev den tyske biskopen Adam av Bremen om pilegrimer fra kontinentet som reiste «norvegen», til den hellige byen Nidaros. Kystveien ble ansett som både raskere og mindre farefull enn innlandsrutene, og var den vanligste ferdselsårene innen datidens reiseliv. Dette satte også sitt preg på kysten i form av bosetninger, en levende kultur, handelsteder, fiskevær, kirker og klostre.

Fylkeskommunene fra Rogaland til Sør-Trøndelag har i flere år ønsket å opprette ei kystpilegrimslei fra Stavanger til Trondheim. Tanken er å tilrettelegge et tilbud innen transport, overnatting og severdigheter hvor pilegrimer kan besøke kirkehistoriske steder og kulturminner  langs kysten. På reisen langs kystpilegrimsleia skal det være mulig å benytte offentlig transportmidler, tradisjonsbåter eller private båter, og gjerne i kombinasjon med  vandreetapper.

Pilegrimsturisme innebærer for mange en søken etter ro, fysiske utfordringer og indre opplevelser. Det er derfor viktig å til rette legge for rimelig overnattinger, og et godt tilbud knyttet til kultur- og naturopplevelser.

Kystpilegrimsleia i Trøndelag

Dolm kirke på Hitra

Dolm kirke på Hitra.

Det er god grunn til å anta at pilegrimene som reiste langs trøndelagskysten var innom lokale tettsteder, fiskevær og handelssentrum. Kirke- og kulturhistoriske lokaliteter som Dolmøya på Hitra, Sula, Korsan og Titran på Frøya, Austrått på Ørlandet og Reins kloster på Rissa kan alle vise til religiøs aktivitet allerede i katolsk tid. Trøndelagskysten har dermed en rekke aktuelle og potensielle stoppesteder langs kystpilgrimsleia. Det blir dermed viktig å tilby de reisende overnatting, opplevelser og transportmuligheter.

Aktuelle pilegrimsdestinasjoner

Klosterruiner ved Reins kloster i Rissa

Klosterruiner ved Reins kloster i Rissa

Reins Kloster: Klosteret på Rissa har eksistert siden 1200-tallet, og Rein var en viktig kongsgård i vikingtiden.  Rissa kommune har også utformet en digital kultursti som fokuser på kommunens kulturarv.

Austråttborgen: En av Norges eldste herregårder. Kapellet i borgen stammer fra 1600-tallet, og huser kirkekunst fra barokken. Det har stått kirker på stedet siden 1100-tallet.

Dolm Kirke: Dolm kirke er det eldste eksisterende bygget på Hitra. Kirken er fra sen-middelalderen, og erstattet en eldre stavkirke fra vikingtiden. Flere branner har hjemsøkt kirken, og det har blitt sagt at det både spøker og hviler en forbannelse over kirken.

Sula: Sula er Frøyas eldste kirkested. Det antas at det har vært kirke her siden 1400-tallet, men de første skriftlige kildene som omtaler kirken er Reformatsen av 1589. Sula er vakkert året rundt, og den idylliske beliggenheten gir gode kår for indre ro og refleksjon.

Titran: Et gammelt fiskevær og kirkested på Frøya.

Korsan: Korsan på Daløya er beskrevet som et gammelt offersted, og et velegnet sted for friluftsgudstjenester.

Overnatting

Sula

Frøya

Hitra

Ørlandet

Rissa