Hestneshula. Foto: Johan Eide.

Hitra er Norges største øy sør for Lofoten. Kommunen består av 3200 øyer og holmer og har en kystlinje på 1514 km. Landskapet på Hitra er sterkt preget av havet og naturkreftene, men det er overraskende stor variasjon i topografi, vegetasjon og dyreliv. Langs kysten mot sør, vest og nord er naturen preget av værhardt klima med nakne lyngheier, men inne på øya finnes det furuskog, fjellterreng og store myrflater.

Det er utarbeidet en kjentmannsprøve for Hitra med 30 poster på land og 15 poster som du må ha båt for å besøke. Ved hvert skilt finner du en tang som du bruker for å markere i boka at du har vært på denne posten. Kjentmannsprøven får du kjøpt ved Hitra bibliotek og Kystmuseet i Sør-Trøndelag. Det er også utarbeidet et turkart for Hitra der kjentmannsprøven er markert.

 

Eldsfjellet. Foto: Johan Eide.

Allemannsretten på land

Norge har lovfestet den unike allemannsretten som gir oss alle rett til å ferdes fritt i utmark. Dette gir oss retten til:

  • Ferdes fritt til fots og på ski
  • Raste og overnatte
  • Ri/sykle på sti og veier
  • Bade, padle, ro og bruke seilbåt
  • Plukke bær sopp og blomster
  • Fiske fritt etter saltvannsfisk

 

Fiskevann med muligheter for ørretfiske. Foto: Johan Eide.

Fiske

For fiske i ferskvann må man kjøpe fiskekort, enten for en sone eller for hele Hitra. Fiskekort kan kjøpes på Hitra turistkontor og på Alfo på Fillan.

 

 

Båndtvang

I perioden 1. april – 20.august er det båndtvang for alle hunder. Der det er husdyr på beite er det alltid båndtvang. Båndtvangen gjelder både inn- og utmark. Utenfor båndtvangperioden skal hunden alltid være under fullstendig kontroll av eier når den er løs.

Ulvøystien. Foto: Johan Eide.

Turene på land er varierte og du kan besøke Hitras høyeste topp, Mørkdalstuva, eller komme helt nær storhavet på «Ulvøystien». Dette er en godt merka rundtur helt ut mot Frohavet. Det høyeste punktet på turen ligger 50 moh. og har god utsikt.

 

 

Lya. Foto: Johan Eide.

Lya er et spennende besøk for hele familien, der kan du møte havfrua, og kanskje du får øye på sjøløva som kviler på land. Kjentmannsposten finner du ved de to nedlagte gårdsbrukene sør på Lya, ved Lyabukta.

 

 

Hvis du tar alle 30 postene på land kan du få kjøpt et jakkemerke med grønnbunnfarge som viser at du er kjentmann på landdelen.

 

Børøyholmen inngår i kjentmannsprøven

Børøyholmen. Foto: Johan Eide.

Allemannsretten til sjøs

Når du ferdes i båt:

  • Du har lov til å ferdes fritt i båt, til å fortøye og gå på land i utmark langs hele kysten
  • Normalt kan du du bruke fortøyningsbolter og –ringer også utenom offentlige friluftsområder i kortere tid når disse ikke brukes av grunneier
  • Private kaier og flytebrygger kan du bare bruke med grunneiers tillatelse. På flytebrygger der det er merkes «gjesteplass» kan du legge til, sjekk alltid om det er tidsbegrensninger eller om du må betale for å ligge der.

Hvis du tar alle 15 postene på øyene kan du få kjøpt jakkemerke med blå bunnfarge som viser at du er kjentmann på sjø-delen.

 

«Absolutt kjentmann»

Hvis du tar alle 45 postene kan du få kjøpt et jakkemerke som forteller at du er «absolutt kjentmann».

Her er noen flere steder du vil komme innom hvis du begir deg ut på kjentmannsprøven:

Tonningen. Foto: Johan Eide

Fra Tonningen har du kjempeutsikt over Kvenværsøyan i vest, med Smøla, Veiholmen og fyrstasjonen Haugjela på vestsida av Ramsøyfjorden. Mot nord ser vi Bispøyan og ytterst Frøya og fyrstasjonen Sletringen.

 

 

 

 

 

Leberget. Foto: Johan Eide.

Inner Leberget er 130 moh og ligger i den sørlige delen av Havmyran naturreservat. Det er et mylder av fiskevann i området, så det anbefales å ta med fiskestang og god tid. Husk fiskekort!

 

 

 

Brannan. Foto: Johan Eide.

Brennan er et mye brukt turmål på Hestviklandet.

 

 

 

 

 

 

Grytelva. Foto: Johan Eide.

Grytelva naturreservat er en småkupert elvedal med kystfuruskog og rik flora. Reservatet ble opprettet i 2011.

 

 

 

Ørnfjellet er ett av målene i kjentmannsprøven

Ørnfjellet. Foto: Johan Eide.

Ørnfjellet ligger på øya Stora som er kjent for sin fantastiske badestrand, Ingeborgvika, som ligger på den sida som vender inn mot Hitra. På sørsida av øya ligger de 4 gårdene som det har vært bosetting på.

 

 

 

 

 

Tekst: Sølvi T J Næss