2017 markerer 500 års jubileet for reformasjonen og i Norge er markeringen ment å skape forståelse og bevissthet for reformasjonens betydning for det norske samfunn. Austrått og Fru Inger er utgangspunktet for Reformasjonsprosjektet Austrått 1537 på Ørland i Sør-Trøndelag. I Tyskland er Luther 2017 en del av et større arbeid som har pågått siden 2008.

Austrått – et nasjonalt markeringssted for reformasjonen i Norge

Etter flere år med tronstrider i Danmark-Norge og allmenn religionsbrytninger, flyktet erkebiskop, Olav Engelbrektsson, 1. april 1537 fra Nidaros. Dette markerte slutten for den katolske kirkes tid i Norge. Erkebiskopen flyktet over Trondheimsfjorden og gikk i land på Austrått i Ørland, hvor han plyndret herregården til adelskvinnen Inger Ottesdotter Rømer, også kjent som Fru Inger til Austrått. Fru Inger var en av de fremste motstanderne av erkebiskopen frem mot reformasjonen. Denne historien er bakgrunnen for Reformasjonsprosjektet – Austrått 1537 som er et satsingsprosjekt for Nidaros bispedømme.

Luther-dekaden

Dørene i Wittenberg.

Hoveddøren på Slottskirken i Wittenberg.

31. oktober 1517 offentliggjorde Martin Luther sine teser med kritikk av pavekirkens avlatshandel som senere skulle bli symbolet på starten av reformasjonen. Hoveddøren på Slottskirken i Wittenberg, Tyskland, har blitt stående som et symbol på dette. Den tysk-evangeliske kirke satte i 2008 i gang et tiårig prosjekt, «Luther-dekaden» hvor temaet er reformasjonen. Hvert år opprettes ulike arrangement med et bestemt tema som har til hensikt å informere om reformasjonen.

Luther 2017

Markedsplassen i Wittenberg, Tyskland.

Markedsplassen i Wittenberg, Tyskland.

Reformasjonsjubileet, «Luther 2017», er årets tema for det tyske prosjektet. Fra 20. mai til 10. september arrangerer Wittenberg en verdensutstilling, «Gates of Freedom». Tyskland og Wittenberg har også flere utstillinger og andre interessante arrangement i forbindelse med jubileet.

Ørland er i tysk presse omtalt som Die Lutherstadt Norwegen, og er invitert til å delta på Wittenbergs arrangement fra 29.06 til 02.07. Der vil de i samarbeid med Oi! Trøndersk mat og drikke promotere trøndersk kultur- og mattradisjoner i det som de har kalt «Smaken av Trøndelag». Konserter og servering av sild vil være sentralt i deres bidrag. Trøndelag Reiseliv og KystNorge vil også være tilstede for å selge Trøndelag mot det tyske markedet av kulturturister.