ingrid-bjorklund

Ingrid Bjørklund (fagleder natur Ørland våtmarkssenter)

– Det er overveldende, sier Ingrid Bjørklund (fagleder natur Ørland våtmarkssenter). – Gåseflokkene er mektige!

– Du kan gå fra Brekstad til Hovsfjæra og oppleve at det ligger flokker på 12-1300 gås på sjøen!
– I tillegg finnes mange vadere, som f. eks. myrsnipe i flokker på opptil hundre fugler. Havørnen sitter der, ofte flere, og det er en stor naturopplevelse i seg selv!

Komme hit for opplevelsen
Selv om du ikke regner deg som fuglespesialist kan du komme hit for opplevelsen. Du kan se fugler i høsttrekket til langt ut i oktober. Hovsfjæra, Brekstadbukta, Innstrandfjæra og Grandefjæra er næringsrike områder for fuglene.

fugletittertaarn

Fugletittertårn i Hovsfjæra på Ørlandet

Lengst nord i Grandefjæra er det spesielt næringsrikt og det er et fint myteområde på sommeren. Hvis du står på Hoøya og ser ut over Grandefjæra nå på høsten både hører og ser du hopetall med fugler.

Du kan oppleve flokker på 500 silender og hundrevis av grågås, og inniblant disse flokkene kan du finne arter som smålom og gluttsnipe.

Viktige fuglelokaliteter på Ørlandet

Storskarv

Storskarv

• Austråttlunden landskapsvernområde
• Brekstadfjæra
• Grandefjæra naturreservat
• Hovsfjæra fuglefredningsområde
• Innstrandfjæra fuglefredningsområde
• Kråkvågsvaet fuglefredningsområde
• Garten
• Storfosna

Artsobservasjoner

Vipe

Vipe

Her finner du en oversikt over de siste artsobservasjoner på Ørlandet. I midten av oktober ser vi bl.a. at stær, heilo, grågås, storskarv, bjørkefink og gråsisik, tornirisk og gråspurv er hyppig observert.

Fosen Lokallag av Norsk ornitologisk Forening arbeider for vern av naturen, særlig fuglefaunaen i distriktet. De søker å fremme interessen for, og bedre kunnskapen om fuglene. I tillegg utvikle forståelse for samspillet i miljøet som fuglene inngår som en del av. De ønsker å fungere som bindeledd mellom fylkets fugleinteresserte, samt å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

touchskjerm

I ventehallen for Kystekspressen kan du bruke touchskjerm for å se og lære om våtmarksområder og fugler på Ørlandet

Ørland Våtmarkssenter
består av en permanent utstilling og opplevelsessenter i tilknytning til Ørland Kultursenter, samt flere naturscener rundt i kommunen.

Ørland Våtmarkssenter er en informasjonssentral og har guiding på våtmarker og kyststripa.
Ørlands tidevannslandskap utgjør et av landets viktigste våtmarksområder.

Derfor er også mer areal vernet i henhold til Ramsarkonvensjonen i Ørland enn i noen annen kommune i Norge.

Ørland Våtmarkssenter låner ut sykler, kart og kikkerter for deg som vil oppleve naturen på nært hold. Informasjon om hvordan du kan oppleve fugleliv og fugletrekk på Ørland får du hos på Ørland Våtmarkssenter sine websider.

 

Flere steder på Hitra, Frøya og Fosen har gode lokaliteter for fugletitting