Kramboden på Hopsjøen på Hitra

Kramboden på Hopsjøen på Hitra

Handelsstedet Hopsjø (etablert i 1730) var et av Trøndelagskystens største handelssteder på 17- og 1800-tallet. Det hørte ti husmannsplasser, fire kirker og to fiskevær til Hopsjøen. Hopsjø som handelssted var i drift med få avbrudd frem til 1953.

Internasjonale forbindelser

Den som først og fremst gjorde handelsstedet mektig og kjent var Nils Rosing Parelius (1753–1799). Under han ekspanderte handelsstedet kraftig. Det ble etablert internasjonale forbindelser med frakt i egne båter av fiskeprodukter til Frankrike og Spania. I retur kom manufaktur, brennevin og vin, salt, sukker, tobakk og frukt.

Reklameskilt og blåtannkjeve

I museumsdelen av Krambua finner du eldre tiders vareutvalg med en flott samling gamle gjenstander fra varehandelen, Her er et av de sjeldne reklameskiltene av Freiagutten og andre unike reklameskilt. I 3. etg. på Brygga finner du samling fra hvalfangerens storhetstid med gjenstander og bilder fra hvalstasjonen på Hestnes og underkjeven til blåhval.

Nattseilerne på Hopsjøen på Hitra

Nattseilerne på Hopsjøen på Hitra

Nattseilerne

Kystlaget Nattseilerne har base på Hopsjø. Nattseilerne tar vare på gamle trebåter, og er med på å bevare kystkulturen.

Hopsjø i dag

Krambua er holdt slik den en gang var og fremdeles kan du få kjøpt en del varer her. I butikken føles det som man er 100 år tilbake i tid. Traktørstedet Landstryker’n serverer tradisjonelle retter tilberedt av kjøtt og fisk fra nærområdet.

Hopsjødagene arrangeres i uke 29 hver sommer.

Hvor?

Hopsjø ligger på Melandsjøen på Hitra, 17 km fra kommunesenteret Fillan.

 

Center map
Traffic
Bicycling
Transit