-I dag har vi observert 25 arter ved Bingsholmsråsa, forteller Stig Gaarden og Mari Gaarden (bildet øverst, 11.10.14). -Vi har sett bl.a. polarsnipe, myrsnipe, tundralo og rødstilk. En spurvehauk slo ned i en flokk med ringduer.

Mange kommer hit for å se havørn. Denne kan du observere både på Hitra, Frøya og i kystområdene på Fosen. Det er ikke uvanlig å se 5-10 havørner på en tur. Rogers Eventyrlige Verden på Frøya arrangerer turer der du kan bli med og se havørn.

Fugletitting på Titran

Den majestetiske havsula ses regelmessig på Titran i dager med pålandsvind. Foto: Arvid Bredesen

Den majestetiske havsula ses regelmessig på Titran i dager med pålandsvind. Foto: Arvid Bredesen

Titran på Frøya kan være et godt utgangspunkt i september – oktober for å observere mange arter. Da foregår også ringmerking av fugler for å få større kunnskap om trekket, hvor gammel de kan bli, artssammensetning på lokalitet, m.m. Dette er et artsrik sted om høsten med observasjoner av 230 ulike fuglearter gjennom alle tider.

Vanlige arter på sjøen er havsule og krykkje, men sjeldne fuglearter opptrer også, som fra Sibir. Fugler stopper for å raste eller flyr over.

Iflg. Magne Myklebust (informasjonskonsulent i Norsk Ornitologisk Forening) kan det være store svingninger i observasjoner fra år til år, mens det for stasjonære arter kan være nokså likt.

Det tas vingemål av fugler som ringmerkes på Titran ornitologiske stasjon - her en rødvingetrost. Foto: Arvid Bredesen

Det tas vingemål av fugler som ringmerkes på Titran ornitologiske stasjon – her en rødvingetrost. Foto: Arvid Bredesen

Er du heldig kan du observere gulbrynsanger, dvergfluesnapper og dvergspurv på Titran, sier Oskar Fredagsvik i Hitra-Frøya lokallag av Norsk Ornitologisk Forening.

Fugletitting i Froan

Froan i Frøya er et spennende område for fugletitting, men er kanskje mer krevende tilgjengelig om høsten. Sørburøya, Sauøya, Gjæsingen og Halten er gode lokaliteter.

Fugletitting på Hitra

Myrsnipe hekker på Havmyran og kan observeres rastende under trekket i Strandfjæra. Foto: Arvid Bredesen

Myrsnipe hekker på Havmyran og kan observeres rastende under trekket i Strandfjæra. Foto: Arvid Bredesen

Strandfjæra mellom Sandstad og Hestvika på Hitra kan du se vadere på trekk både vår og høst, eks. myrsnipe, bergsnipe, temmincksnipe, lappspove og ulike gåsarter.

Er du på utkikk etter sjøfugl kan områdene på Mastadsvaet mellom Hitra og Fjellværøya være aktuelt.

Havmyran er et Ramsarområde midt på Hitra som er spesielt med mange små vatn, tjern og dammer som er krystallklare. Vadefuglene dominerer med småspoven som karakterart. Havmyran er antakelig artens viktigste hekkepass på Trøndelagskysten, men det finnes også myrsnipe, rødstilk, heilo, strandsnipe og enkeltbekkasin i reservatet.

Fugletitting på Fosen

Ørland Våtmarkssenter  gir deg informasjon om gode lokaliteter i Ørland-Bjugn regionen med bl.a. Grandefjæra, Hovsfjæra, Rusasetvatnet og Kråkvågsvaet.

I Åfjord er Bingsholmsråsa ved Tårnes et interessant område. På høst- og vårtrekket kan du oppleve mange arter her. Videre Svenningneset på Stokkøya, hele Linesøya, Harbak og Momyra. Ørn kan du se på alle disse stedene. Heipiplerke, myrsnipe, heilo, tundralo og tundrasnipe kan forekomme.

Alle kommunene på Fosen med Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa og Ørland har sine spesielle lokaliteter for fugleobservasjoner. Se Fosen lokallag av Norsk Ornitologisk Forening for oversikt over gode lokaliteter i disse kommunene.

Fugletårn

Fugletårn ved Eidsvatnet i Bjugn
Fugletårnet i Eidsvatnet fuglefredningsområde i Bjugn ligger i nordenden av vatnet og gir godt utsyn over den mest fuglerike delen av vatnet.

Fugletårn ved Grandefjæra på Ørlandet
Fugletårnet i Grandefjæra gir enkel adkomst til verneområdet, kanaliserer ferdsel og er et solid og flerfunksjonelt bygg med godt innsyn i verneområdet.

Hovsfjæra og Fitjan Amfi på Ørlandet
Dette er det siste tilskuddet når det gjelder fugletårn/fugleamfier på Fosen.

Grønningsbukta i Rissa
Fugletårnet i Grønningsbukta på Stadsbygda er oppført på utsiden av reservatet med godt innsyn i hele verneområdet.

Norsk Ornitologisk Forening

Artsobservasjoner fugler

Norske Fugler – Arvid Bredesen Naturfoto

Fuglevennen

Center map
Traffic
Bicycling
Transit