Kafeen i det gamle butikklokalet

Kafeen i det gamle butikklokalet

Fiskeværet Titran har en flott skjærgård og farvann med lite undervannsskjær.

Gaustadbrygga

Kafeen «Isak Gaustads eftf.» ligger i det gamle butikklokalet til Isak Gaustad på Titran. Veggene i kafeen er dekorert med historiske bilder fra Titran for over hundre år siden og frem til i dag.

På Gaustadbrygga er det gjestebrygge, vaskerom og dusj.

 

Sletringen fyr, Frøya

Sletringen fyr, Foto: Siw Aina Srømøy

Sletringen fyr

Vest for Titran, på et stort skjær står Norges høyeste fyr, Sletringen fyr, som er 45 meter høyt. Dagens fyr er et rødt støpejernsfyr ferdigstilt i 1923, men det første fyret på stedet le bygd i 1899.

Titran-ulykken

Ved Titran kapell står en bauta til minne om Titran-ulykken i 1899, da

Kapellet og minnesmerket over Titranulykka i 1899

Kapellet og minnesmerket over Titranulykka i 1899

140 fiskere fra hele Midt-Norge omkom under uvær på havet. Minnesmerket ble avduket i 1949 og er nylig pusset opp.

Stabben Fort

Stabben fort

Stabben fort

Ved Stabben fort finner du rester av et kommandotårn og kanoner samt hundrevis av meter med underjordiske ganger fra 2. verdenskrig.

Disse ble gravd ut og åpnet for publikum på 1990-tallet. Over 2 500 sovjetiske og serbiske krigsfanger bygde anlegget under krigen, og mange ligger begravd på stedet.

 

 

Center map
Traffic
Bicycling
Transit