Gurisentret – kultursenteret på Nordmøre

Gurisentret. Copyright: Gurisentret.

Gurisentret.

Gurisentret på Edøya bidrar til å knytte historien og attraksjonene sammen. Hovedfokus i sentret er trosskiftet og middelalder, og den naturen som gir oss ressurser og energi til liv og utvikling. Gurisentret er bygget med en stor utendørsarena på ca. 1000 sitteplasser i fast amfi. Gurisentret inneholder også kafé, turistinformasjon, sykkelutleie og utstillinger.

 

«Fru Guri av Edøy»

Fru Guri av Edøy. Copyright: Smøla kommune.

Fru Guri av Edøy.

Spelet «Fru Guri av Edøy» er et utespel og settes opp i uke 28 hvert år. Arena er amfiet på Gurisentret. Spelet handler om kampen for å få bygd en ny kirke på stedet der det etter sagnet stod en trekirke. Kirkebygginga skulle skje i ei tid med store endringer i kultur, religion, maktforhold og hele samfunnets organisasjon. Det var strid i lokalsamfunnet, og erkebiskop Øystein fra Nidaros motsatte seg kirkebygging på Edøya. Fru Guri står fram som den kloke, omsorgsfulle og sterke, og som knytter sammen folk og generasjoner til fellesskap og ikke strid. Det er Fru Guri sine råd som løser motsetningene mellom folk og overfor øvrigheten. Kirka ble bygd og den står på vollen ennå i dag.

 

Møter med vinden – Utstilling på Gurisentret

Vinden er den energikilden som alltid har sørget for utkomme kystsamfunnet vårt og den materielle og åndelige kontakten med verden omkring i inn- og utland. Det er derfor vinden som får stemme i utstillingen, og som bringer de besøkende inn i middelalderen for forståelse av vår egen tid. Utstillingen har flere temaer og deler der vinden bringer oss tilbake i historien: «Vind», «Gamle vinder» og «Med vind i seila».

 

Edøystjerna – stjernerøysa ved Gurisentret

Gurisentret ligger like ved et fornminneområde med gravhauger. I forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene før utbyggingen, ble det funnet en trearmet steinsetting med en kordelengde på ca. 5 m, dvs. en radius på 8 – 10 m, liggende ca. 20 m nordvest for de øvre benkeradene i amfiet. Vi kaller dette fornminnet Edøystjerna.

Røysa er foreløpig ikke markert i terrenget. Det er imidlertid et arbeid på gang for å avdekke stjernerøysa slik at den kan presenteres. Tolkingen av slike stjernerøyser er usikker. Forskerne synes å være enige om at de representerer et møtested med bred betydning.

 

Middelalderkirken «Edøy gamle kirke»

Edøy gamle kirke

Edøy gamle kirke

Kirken er åpen når kafeen på Gurisentret er åpen. Skulle kirkedøra være låst, kan en henvende seg til Gurisentret.

Edøy gamle kirke er bygget ca. år 1190, i stein. Kirker med en slik lokalisering var ofte et stoppested for å takke Gud for trygg ferd over havet sørfra, og med bønn om vær og bør for seilasen ut fra Trondheimsleden og sørover mot det åpnere havet.

Edøy gamle kirke feiret 800 år i 1990. Kirka ble da pusset opp, og det ble satt inn et nytt orgel.

 

Kulisteinen – Norges dåpsattest

Kulisteinen

Kulisteinen. Foto: Arne Kvitrud

Runeinnskriften på Kulisteinen, som dateres til det tidlige 1000-tallet, betegnes som Norges dåpsattest fordi det er første gang vi kjenner til at navnet «Norge» er brukt på norsk jord. Kulisteinen er også et av de tidligste vitnesbyrd om kristendommens tilstedeværelse i Norge, og en direkte datering av innføringen av kristendommen.

Steinen som i dag står på Kuli er kopi av den originale Kulisteinen, som i dag kan sees i NTNU Vitenskapsmuseet sin middelalderutstilling i Trondheim.

 

Film fra Smøla.

Overnatting på Smøla

Det er ingen overnatting på Edøya, men følgende steder på Smøla kan anbefales:

Havkroa – Veiholmen

Smøla brygge

Posthuset – Veiholmen

Hopen Brygge

Smøla Havstuer

Annies Gjestekro

Betten Rorbuer