Austråttborgen

AustråttborgenAustrått er Norges eldste herregård. På 1000-tallet bodde lendmann Finn Arnesson her. Det lille adelsslottet er et puslespill bestående av bygninger reist over en periode på neste nesen 600 år. Privatkapellet fra slutten av 1100-tallet er en perle som alene gjør det verdt å besøke stedet. De øvrige bygningsdelene ble i hovedsak føyd til under herregårdens to mest kjente eiere, fru Ingerd Ottesdatter på 1500-tallet og kansler Ove Bjelke på 1600-tallet.

Fru Inger til Austrått

Ingerd Ottesdatter var sentral i innføringen av reformasjonen i Norge og inspirasjon til Ibsens drama.

Austråttlunden

Austråttlunden ble opprinnelig anlagt som dyrehage og jaktpark for godseierne på Austrått på 1600-tallet. En over 400 år gammel eik og en hul lind midt i lunden er rester av parken. I dag er Austråttlunden landskapsvernområde med et rikt og spesielt plante- og dyreliv, 74 fuglearter er observert og det finnes både elg og rådyr her. Landskapet er tilrettelagt med gangstier, og egnet for rullestol.

Austrått fort

Austrått fortFestningsanlegget Austrått fort er et enormt festningsanlegg med et fem etasjers kanontårn. Kanonbatteriet, som opprinnelig sto om bord på slagskipet Gneisenau, veier mer enn 800 tonn og dreier rundt på kulelager. Vi anbefaler en guidet tur på fortet.

Gravhaugene på Ørlandet

Snorre forteller at da Skjegge Asbjørnssons lik hadde blitt ført hjem til Ørlandet, ble han hauglagt på Austrått. De såkalte Skjeggehaugene ligger ved Austrått camping.

Flere monumentalhauger doinerer landskapsbildet på Ørlandet. Veklemshaugen er den største gravhaugen i Sør-Trøndelag, og større enn både Oseberg og Gokstadhaugen. Nesten like store er gravhaugene på Opphaug og Hovde. Gravhaugene viser at Ørlandet var et sentralt og strategisk sted i jernalderen.