Helleristningene på Stykket

Helleristningene på Stykket

Helleristningene på Stykket (Stadsbygd) består av fem figurer. Fire forestiller elger. Den femte kan ikke artsbestemmes. Den største figuren består bare av et hode og to bein og har neppe noen gang vært laga ferdig. Ett av dyra har tilbakebøyd hode, noe som er meget sjeldent. Figurene er meislet inn i berget ved hjelp av enkle steinredskaper en gang tidlig i yngre steinalder, trolig for 5000 - 5500 år siden. De vart laga i ei tid da menneskene i Trøndelag ennå levde av fiske og fangst foruten sanking av skjell, planter og røtter.

Det er uvisst hvorfor ristningene vart laga, men de har trolig spilt en viktig rolle i fangstfolkenes sosiale liv. De kan være nedtegnelser av myter omkring de første menneskene som slo seg ned på stedet, eller de kan markere hellige steder der spesielle ritualer fant sted for eksempel ved overgangen fra barn til voksen. Tidligere mente man at de hadde en jaktmagisk funksjon.

Helleristningene her vart oppdaga i 1977 av ungdomsskoleeleven Trond Strømgren fra Trondheim. De ligger der det er korteste vei over Trondheimsfjorden fra Fosenhalvøya til Byneset. Dette stedet kan ha vært møteplass for fangstfolk fra begge sider av fjorden. Kilde: Kystnorge AS
Ingen data
Ingen data

Mer informasjon


7105 Stadsbygd
Åpne i kart