Asenvågøy fyr

Asenvågøy fyr

Asenvågøy fyrstasjon ligger nord på Asen, om lag 9 km nordvest for Lysøysund i Bjugn kommune.

Fyret sto ferdig i 1921 og ble oppretta for å sikre trafikken under sildefisket mellom Stoksund og Lysøysundet. Fyret har ei unik havn der en kan legge til uansett vær.

6. oktober 1975 ble fyret avbemanna og automatisert. Stiftelsen Frohavet har i dag tatt over drifta av fyret og om sommeren er det i perioder omvisning på fyret.

Kilde: Kystnorge AS
Ingen data
Ingen data

Mer informasjon

Telefon: +47 413 58 658
Epost: post@frohavet.no
Web: www.frohavet.no/

7168 Lysøysundet
Åpne i kart