Sykkeltur på Hitra: Sandstad – Forsnes – Kvenvær – Fillan

Sykkeltur på Hitra: Sandstad – Forsnes – Kvenvær – Fillan

Følg Fv 714 fra Sandstad til du kommer til et veikryss, følg skilt mot Forsnes. Mellom Forsnes og Kvenvær finns det hverken dagligvarebutikker, eller mulighet for bespisning så det kan være lurt å ha med seg mat og drikke for denne strekningen.

Strekningen er preget av variert natur, ta gjerne et besøk i Bjønnhiet som sannsynligvis har fungert som hi den tida det fantes bjørn på Hitra.(skilt ved vegen). Du passerer også Havmyran naturreservat som er det største av 4 naturreservater på Hitra. Reservatet dekker et areal på 42 km2 og ligger i et stort hei-, sump- og myrområde. Her finner du et mylder av små og store fiskevann. I 2002 fikk området status som Ramsarområde. Ved å få en slik status er man med på verne om et stort område med urørt myr- og heilandskap med oseanisk flora og vegetasjon. Avstanden fra Sandstad – Kvenvær er: 44,3 km

Kvenvær er Hitras eneste fiskevær med røtter tilbake til steinalderen. Her er også utgangspunkt for å besøke den vakre skjærgården med Bispøyan, Sæbuøya og Skårøya. På Kvenvær finner du dagligvare, post og mulighet for overnatting og båtutleie. På Brygga restaurant er det stor uteservering, og på Storm brygghus kan du smake lokalt øl. I Grefnesvågen som ligger ca. 6 utenfor Kvenvær er det også mulighet for overnatting og båtutleie.

Etter at du har passert Kvenvær har du muligheten til å ta en avstikker til Helgebostadøya (skiltet). Her kan du besøke Hitra gårdsmat som lager ost i verdensklasse. Avstanden fra Kvenvær – Hitra gårdsmat er: 20 km

Fra Kvenvær til Fillan følger du Fv 713 helt du kommer til vegkryss skiltet mot Fillan og Frøya, her kommer du ut på Fv 714 som er mye trafikkert. På veien passerer du Grytelva naturreservat og Hitra vindpark. Avstanden fra Kvenvær – Fillan er: 34, 7km.

Tekst: Sølvi T J Næss.

 

Kilde: Kystnorge AS
Ingen data
Ingen data

Mer informasjon

Telefon: +47 72 44 40 10
Web: kystmuseet.no/hitra-turistkontor

7240 Hitra